طبیعی ,سیستم  ,فشرده ,سوخت ,رسانی ,طبیعی فشرده ,سوخت رسانی

سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده یا cng


سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی یا CNG یکی از سیستمهایی است که در کاهش الودگی

محیط زیست تاثیر فراوانی دارد CNG هم اکنون در ایران کاربرد زیادی دارد سیستم CNG با LPG

تفاوتهایی دارد که ان را بررسی مینمایم 

برای استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده نیاز به تجهیزات و قطعات زیر داریم 

1- مخزن گاز طبیعی فشرده در سیستم 

2 – متعلقات نصب شده بر روی مخزن در سیستم 

3-رگولاتور فشار در سیستم 

4- شیر خودکار در سیستم 

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : گاز صنعتی سیلندر
برچسب ها : طبیعی ,سیستم  ,فشرده ,سوخت ,رسانی ,طبیعی فشرده ,سوخت رسانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده یا cng